Categorieën
Partner

SLO

Jindra Divis, voorzitter van SLO: ‘Samenwerken aan een landelijk curriculum waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.’

Iets wat al jaren door de schoolgangen gonst, maar wat SLO nu ook daadwerkelijk in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert: het actualiseren van het curriculum. Passend bij de tijd van nu. “In plaats van aanbodgerichte onderwijsdoelen, hebben we de focus verschoven naar wat moet een leerling écht kennen, kunnen en ervaren”, vertelt Jindra Divis, voorzitter van SLO.

Door een andere focus, wordt het nieuwe curriculum veel praktischer ingestoken. “Een mooi nieuw fundament”, aldus Divis. “Ook is er veel meer samenhang gecreëerd. Zo kun je een biologieles over boomsoorten koppelen aan rekendoelen die gaan over het aflezen en vergelijken van tabellen en grafieken. Of leerlingen in een geschiedenisles een betoog laten schrijven over het Nederlands slavernijverleden. Basisvaardigheden worden dan in verschillende vakken onderwezen. Door de nadruk op samenhang pak je ook meteen de overladenheid van het curriculum aan.”

Van de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Scholen gaan dan de conceptkerndoelen beproeven op bruikbaarheid in hun onderwijspraktijk. Vervolgens gaan we in gesprek met scholen over wat zij nodig hebben voor de implementatie van de doelen.” Daarna volgt een landelijk wetgevingstraject. De verwachting is dat de landelijke implementatie van de geactualiseerde kerndoelen van de geprioriteerde vakken in het schooljaar 2025-2026 kan plaatsvinden.

Intensieve samenwerking

Divis: “Wij vergelijken bij SLO het curriculum met treinrails die je eerst goed moet neerleggen, alvorens je er een trein op laat rijden. De rails geven richting en handvatten aan de machinist, oftewel de leraar, die er samen met bestuurders en schoolleiders voor zorgt dat de schoolreis goed uitgevoerd wordt.” Een belangrijk en intensief samenspel dus. Divis: “Samen met leraren, schoolleiders, bestuurders, vakspecialisten, wetenschappers, methode- en toetsmakers en allerlei onderwijsorganisaties werken we hard aan het actualiseren van het curriculum.”

Beproeven van de conceptkerndoelen

Het nieuwe curriculum wordt zo ingericht dat het een goede doorstroom bevordert naar het vervolgonderwijs en bijdraagt aan het kunnen functioneren in de maatschappij. Divis: “Basisvaardigheden voor Nederlands en rekenen en wiskunde zijn daarin van groot belang, net als de basisvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid en burgerschap. Ingegeven door politieke urgentie is daarom de keuze gemaakt om eerst hiervoor de kerndoelen te actualiseren. In 2024 start de fase van beproeven.

Belangrijke momenten schooljaar 2023-2024

28 september 2023: oplevering conceptkerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde aan het ministerie van OCW.

10 oktober 2023: landelijk congres actualisatie kerndoelen, aanmelden kan via wp-events.nl/landelijk-congresactualisatie-kerndoelen.

2024: beproeven van kerndoelen op scholen. Aanmelden hiervoor als school kan via: actualisatiebeproeven@slo.nl.

Actualiseren van de examenprogramma’s

Ook de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het v(s)o worden door SLO en de verschillende onderwijspartijen onder de loep genomen. De conceptexamenprogramma’s van de geprioriteerde vakken (Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken, moderne vreemde talen, klassieke talen, maatschappijleer en Friese taal & cultuur) worden in 2024 opgeleverd, vervolgens beproefd en krijgen daarna gefaseerd hun plek in het onderwijs. Burgerschap en digitale geletterdheid krijgen een plek in de examenprogramma’s.

Een nieuwe ontwikkeling is de toevoeging van het examenvak praktijkgericht programma voor het vmbo gl en tl. Divis: “Dit vak helpt leerlingen bij het maken van een bewuste keuze voor hun vervolgopleiding. Het gaat over kennis toepassen en niet alleen kennis tot je nemen. Leerlingen maken realistische opdrachten in samenwerking met bedrijven. Heel praktijkgericht dus, waardoor leerlingen klaargestoomd worden voor het meedraaien in de maatschappij.” Vanaf schooljaar 2024-2025 kunnen scholen kiezen voor een praktijkgericht programma.

Aan de slag met de basisvaardigheden

Scholen die nu al aan de slag willen met het versterken van basisvaardigheden van hun leerlingen op het gebied van Nederlands, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap vinden deze informatie op slo.nl/basisvaardigheden.

Voorbereid op de toekomst

Divis: “Het nieuwe curriculum is niet in een dag vormgegeven. We zijn blij dat de trein nu eindelijk aan het rijden is. We zetten iets neer waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Zodat elke generatie gelijke kansen krijgt om goed voorbereid te zijn op de toekomst.”

Categorieën
Partner

Onderwijs Academie

Jouw partner voor professionalisering in het onderwijs

In het onderwijs ben je elke dag bezig met kennisontwikkeling. Niet alleen je leerlingen/ studenten, maar ook je collega’s staan dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Je wil je medewerkers daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Wij kunnen je daarbij helpen.

Bij Onderwijs Academie maken we professionele ontwikkeling graag zo makkelijk mogelijk. Dat doen we met vier verschillende diensten:

Een huisacademie

Het interne kennis- en opleidingscentrum van jouw school. Een plek waar alle kennis en ontwikkelmogelijkheden van jouw organisatie samenkomen en op een toegankelijke manier worden aangeboden.

Een leerplatform

Een eigen online leerplatform, volledig ingericht op basis van de ontwikkelbehoefte van jouw school. Dit platform wordt op maat ingericht, met passende content en technische koppelingen met bestaande (HR-)systemen.

Online leren

Een inspirerend en toegankelijk leeraanbod, altijd en overal beschikbaar. De learnings worden afgestemd op jouw school en aangeboden in verschillende vormen. Zo kan iedereen leren op een manier die hij of zij prettig vindt.

Klassikaal leren

Combineer online leren met een klassikale training voor jou en je collega’s. Een specialist verzorgt de training bij jou op school. Via deze blended vorm van leren wordt het wel heel makkelijk om je verder in een onderwerp te verdiepen.

Nieuwsgierig geworden?

Wij kunnen iedere onderwijsorganisatie helpen om de volgende stap te zetten. Benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op en ontdek de mogelijkheden.

www.onderwijsacademie.nl

Categorieën
Partner

Versteege Search & Interim-management

Ruimte voor leiderschap

Een pakkend thema, actueel en toch van alle tijden: Ruimte voor leiderschap. Dit is de rode draad binnen het VO-congres op 28 september 2023.

Ruimte bieden en ruimte krijgen, daar gaat het om. Als leidinggevende heb je de ruimte nodig om jezelf, je team en je organisatie te kunnen ontwikkelen. Die ruimte krijg je niet zomaar; al is het formeel gezien gekoppeld aan je functie, waar je ooit je vinger voor opgestoken hebt, minstens zo belangrijk is de ruimte die je gegund wordt op basis van vertrouwen en respect.

Dat vertrouwen en respect heeft alles te maken met je vermogen om verbinding te leggen en verbinding aan te gaan, door zelf respect te tonen en blijk te geven van jouw kennis en kunde. Een leider zonder volgers is eigenlijk geen leider. Denk aan de zogenaamde leidinggevenden die op basis van macht ofwel de ‘strepen op de mouw’ geprobeerd hebben hun wil op te leggen aan hun ‘ondergeschikten’. Dan word je gedwongen om de leider die op z’n strepen staat te volgen, maar dat gaat meestal niet van harte.

Maar het is voorgekomen dat zo’n leidinggevende zich in een bepaalde situatie ineens ontpopte als een échte leider met compassie voor zijn volgers; iemand die in een crisissituatie als een hitteschild voor z’n mensen ging staan. Er zijn mooie voorbeelden van hoe leidinggevenden door veranderende situaties zichzelf ontwikkelden als echte leiders.

Zoals koningin Maxima ooit al eens opperde dat de echte Nederlander niet bestaat, zou je kunnen stellen dat de echte leider ook niet bestaat. Maar er zijn wel kenmerken te noemen die van een leidinggevende een echte leider kunnen maken, zoals:

  • Leiding én richting geven
  • Visie creëren
  • Plezier hebben en uitstralen
  • Ontwikkelen en innoveren
  • Kansen en mogelijkheden zoeken
  • Inspireren en mensgericht zijn
  • Ruimte geven

Om op dat laatste punt in te gaan; een leidinggevende hééft niet alleen zelf ruimte nodig, maar gééft ook ruimte. Ieder mens heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Als leidinggevende waardeer en stimuleer je je mensen, je betrekt ze bij de plannen, je zorgt ervoor dat ze ertoe doen binnen de organisatie, je vraagt om hun visie en doet er ook iets mee.

Zo creëer je binnen je school een organisatie waar een goede wisselwerking is tussen ruimte krijgen en ruimte geven; een organisatie waar het plezierig is om te werken en… waar de beste resultaten worden behaald. Voor organisatie en mens. Daar gaat het toch om?

Klaas Pool | Directeur Versteege Search & Interim-management

Versteege Search & Interim-management maakt onderdeel uit van Pool Management Groep en staat al jarenlang voor een team van ervaren adviseurs. Daarmee is Versteege Search & Interim-management de betrouwbare partner voor toezichthouders, bestuurders, schoolleiders en interim-managers binnen primair en voortgezet onderwijs.

Categorieën
Partner

Intraverte

Welbevinden in beeld

Het Eigenweb is de tool om doorlopend inzicht te hebben in het welbevinden van leerlingen, de leerling co-creator te maken van het eigen ontwikkelproces, docenten handvatten te geven voor effectieve procesbegeleiding en de effecten inzichtelijk te krijgen van de welbevinden-gerichte-interventies.

Ontwikkeld door onderwijs- en zorgprofessionals

Meet – signalering – gespreksinstrument – analyse  – in één instrument

Overzichten op alle niveaus:

  • Individueel
  • Klas
  • School

Welbevinden heeft een enorme impact op het totale functioneren en dus ook op de schoolprestaties van leerlingen. Gelukkig dus ook dat ieder school het welbevinden van de leerlingen als zorgtaak heeft.

Het Eigenweb maakt het mogelijk om al de inspanningen die op dit vlak worden geleverd te bundelen en inzichtelijk te maken. Leerlingen hebben zelf de regie; zij bepalen wat ze invullen, waar ze het over willen hebben en zij kunnen zelf stapjes zetten om gewenste ondersteuning te krijgen. Het Eigenweb brengt het welbevinden van leerlingen breed in kaart: school, eigen lichaam, Thuis, Meedoen, Zelfredzaamheid, Eigen gedachten en gevoelens en Nu en Later. Doordat de regie bij de leerling ligt, blijft de leerling de eigenaar van zijn proces, is de mentor beter in staat het proces te begeleiden én kunnen eventueel betrokken partijen de leerling ondersteunen op alle (zorg)niveau’s.

Succesverhaal EigenWeb

‘Het grootste voordeel vinden wij het gemak waarmee er op grote schaal het welbevinden van leerlingen in kaart gebracht kan worden. Zo ontsnappen er geen kinderen aan de aandacht die we ‘normaal gesproken’ minder goed in beeld zouden hebben.’

– Curio Scala Teteringen

‘Op een laagdrempelige manier het inzicht in het welbevinden van leerlingen te krijgen is erg fijn. We hebben door het EigenWeb de problemen die nog niet bekend waren inzichtelijk gekregen.’

– Melanchton Rotterdam

‘Ik heb hierdoor echt een ander, veel beter gesprek met mijn leerlingen. Eerlijk is eerlijk, ik begrijp ze nu vele malen beter. De aansluitende handreiking van Intraverte heeft me hierbij enorm geholpen.’

– Docent in Dronten

“Een bijna simpele tool met grote impact, ook op het didactisch klimaat”

“Wekelijks meer gebruikers”

“Nu ook in Europees verband gedeeld”

“Enorm groot gebruikersgemak”

“Met handleiding voor het echte gesprek en echte uitwisseling”

“Mega succes op steeds meer scholen”

Welbevinden door het EigenWeb

Leerlingen hebben niet altijd ‘zin’ om over zichzelf te praten, maar geven tegelijkertijd signalen af die de behoefte aan oprechte interesse laten zien. Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf in amper tien minuten in beeld brengen hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden.

Vanuit de positieve psychologie is er onderzoek gedaan naar de factoren van welbevinden. Welbevinden is de basis om te leren en floreren en bestaat uit een aantal dimensies. Deze dimensies vormen de basis van het EigenWeb. Voor leerlingen op de middelbare school zijn dat zeven thema’s: eigen lichaam, eigen gedachten en gevoel, nu en later, thuis, meedoen, zelfredzaamheid en school.

Over ons

De Intraverte Academie is een ontwikkelplek voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs en/of binnen de gezondheidszorg. Wij bieden programma’s, trainingen, opleidingen en tools, en delen kennis en inspiratie. Deze kennis en inspiratie gaan over thema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Categorieën
Partner

Hobéon

Ruimte voor leiderschap en professionalisering

Op het VO-congres van november 2022 presenteerde de VO-raad de speerpunten voor de komende jaren: ruimte voor leerlingen om te worden wie ze zijn, voor leraren en medewerkers om hun vak met plezier uit te oefenen en voor bestuurders en schoolleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Mooie speerpunten voor een sector die altijd in beweging en daarmee in ontwikkeling is.

In al deze ontwikkelingen wordt de leerling centraal gesteld. Dat het behalen van de gewenste resultaten daarnaast veel vraagt van leraren, schoolleiders en bestuurders vinden we vaak vanzelfsprekend. De vraag is of er wel voldoende oog is voor de professionalisering en ontwikkeling van alle betrokkenen in het onderwijs, zodat de beoogde vernieuwingen en verbeteringen daadwerkelijk duurzaam gerealiseerd kunnen worden. Immers, de kwaliteit van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de leraar.

Kwaliteitscultuur

We zien in de praktijk dat onderwijsvernieuwingen ondanks de goede intenties soms toch niet goed van de grond komen. Het ontbreken van een sterke kwaliteitscultuur kan daarvan de oorzaak zijn. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een dergelijke kwaliteitscultuur wordt door de inspectie van het onderwijs nadrukkelijk bij besturen en schoolleiders gelegd. Maar hoe stimuleer je (de ontwikkeling van) de kwaliteitscultuur?

Kwaliteitsborging

Allereerst door een duidelijke visie, die door alle medewerkers wordt gedragen. Deze creëert samen met concrete ambities de richting en het perspectief voor de organisatie en zet deze daarmee in beweging. Daarnaast is de aanwezigheid van een goed ingericht kwaliteitszorgsysteem van wezenlijk belang. Uitgangspunt van een dergelijk systeem moet zijn dat je zegt wat je doet, doet wat je hebt gezegd en aantoont dat je het hebt gedaan. Oftewel een systeem waarin de verantwoordelijkheid wordt genomen voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het geleverde onderwijs.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Maar met alleen het borgen van de kwaliteit in werkwijzen, regelingen en afspraken is nog niet gegarandeerd dat de gewenste resultaten behaald worden. De aanwezigheid van een sterke kwaliteitscultuur is daarvoor noodzakelijk. Een sterke kwaliteitscultuur kenmerkt zich volgens de Onderwijsraad (2015) door flexibiliteit, gedeelde verantwoordelijkheid, externe oriëntatie, veranderingsbereidheid, open communicatie en vertrouwen. En dat alles in gezamenlijkheid, in alle lagen van de organisatie.

Cultuurdragers

Cultuur draait voornamelijk om de betekenisvolle interactie tussen mensen. Daarom is het belangrijk om binnen de organisatie te beschikken over cultuurdragers, die vanuit hun rol en onderwijskundig leiderschap in staat zijn de gewenste cultuur uit te dragen. Diezelfde cultuurdragers zouden daarnaast in staat moeten zijn om teamleden en collega’s aan te moedigen om strategisch mee te denken, hen te motiveren om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de ruimte te scheppen voor professionalisering en het leren van en met elkaar. Stimulerend daarbij is als er gewerkt wordt vanuit een waarderende en ontwikkelingsgerichte aanpak: best practices inzichtelijk en expliciet maken en tot standaard verheffen.

Cultuurscan

Als een cultuurverandering binnen een scholengroep of school wenselijk of noodzakelijk is, maar er nog geen duidelijk zicht is op de kwaliteitscultuur, kan het goed zijn om eerst een cultuurscan te laten uitvoeren. Adviseurs van Hobéon hebben in diverse onderwijsinstellingen goede ervaringen met (en zijn gecertificeerd voor) het gebruik van het cultuurmeetinstrument Organizational Culture Inventory (OCI) van Human Synergistics. Dit instrument geeft zicht op de effectiviteit van zowel het individu en de teams als de organisatie als geheel. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen gedrag en prestaties. Dat vergroot het bewustzijn van de eigen impact op de resultaten van de organisatie of het team en geeft daarmee handvatten voor interventies om de volgende stappen in uw organisatie- en cultuurontwikkeling te zetten.

Bezoek ons tijdens het VO-congres

Bent u benieuwd wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op onze website (hobeon.nl/po_vo) of bezoek ons tijdens het VO-congres. U vindt ons in stand 13.