Cito

Elke leerling breed in beeld: van kernvaardigheden tot sociaal-emotioneel functioneren 

Als school wil je maatwerk bieden voor iedere leerling. Maar hoe zorg je ervoor dat je continu zicht houdt op de individuele leerbehoefte en tijdig bijstuurt? Om scholen daarbij te helpen, ontwikkelt Cito voor schooljaar 2024-2025 een leerlingvolgsysteem VO dat niet alleen de leervorderingen voor de kernvakken bijhoudt, maar ook breed zicht biedt op het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding. ‘Leerling in beeld VO’ geeft docenten en het management met nieuwe modules meer houvast voor weloverwogen beslissingen en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Jongeren van nu 

Waar zijn leerlingen écht toe in staat? Voor leerlingen in de onderbouw blijft het soms lastig te bepalen. Wat zit erin en komt het er voldoende uit? Rapportages van een leerlingvolgsysteem hebben daarin een signaalfunctie. Ze helpen op alle niveaus trends waar te nemen en te beoordelen: zijn we op de goede weg? Zodat elke leerling klaar is voor de bovenbouw en het eindexamen. Voor de jongeren van nu zijn daarvoor zowel beheersing van de basisvaardigheden als de leer-werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren belangrijk. 

De basis op orde 

Voor een goed functioneren, moeten allereerst de basisvaardigheden van de leerling op orde zijn. Daarvoor wil je periodiek inzichtelijk hebben hoe het gesteld is met het groeiproces van de leerling.  Is de leervoortgang naar verwachting of is er extra aandacht nodig? Met Leerling in beeld VO van Cito houd je vinger aan de pols op het gebied van leesvaardigheid, woordenschat, rekenen-wiskunde en vanaf schooljaar 2024-2025 ook taalverzorging. Met de nieuwe module taalverzorging krijg je inzicht in het niveau van spelling werkwoorden en niet-werkwoorden.  

Breed leerlingbeeld 

Naast de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden maakt Cito ook het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding inzichtelijk. Kan een leerling bijvoorbeeld ook goed zelfstandig leren en werken en vindt hij of zij het leuk op school? Dit maakt elke leerling nog beter zichtbaar en helpt hem of haar écht verder. Waarom? Omdat er een wisselwerking is tussen deze onderdelen.  

Een wisselwerking 

Als een leerling bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit, is het helemaal niet raar als bepaalde resultaten tegenvallen. En een leerling die moeite heeft met zelfstandig leren en werken, maakt met wat extra gerichte aandacht soms opeens een groeispurt. Met de nieuwe modules krijg je een breder beeld van jouw leerlingen en de situatie op school. Daarmee kies je een genuanceerde en positieve aanpak om leerlingen te ondersteunen.  

Meer zicht op leerbehoeften  

Met het bredere leerlingvolgsysteem Leerling in beeld VO krijg je als school dus meer zicht op de individuele leerbehoefte. Scholen zien zo nog beter op welk vlak extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door signalen op leerling-, klas- en managementniveau. Dit geeft houvast voor weloverwogen beslissingen in onderwijsverbetering.  

Monitoring Sociale Veiligheid  

Met de module sociaal-emotioneel functioneren krijg je inzichten in sociaal zelfbeeld, cognitief zelfbeeld, schoolbeleving, gevoel van sociale veiligheid, pro-sociaal gedrag en zelfvertrouwen. Niet alleen op schoolniveau, maar ook op klasniveau en per leerling. Zo kun je op alle niveaus waar nodig bijsturen. Met de resultaten op schoolniveau voldoe je bovendien aan de jaarlijkse verplichting om sociale veiligheid in kaart te brengen. Daarover heeft Cito afspraken gemaakt met de Onderwijsinspectie. Cito levert met goedkeuring van de school de resultaten bij de inspectie aan. Dit biedt ruimte voor een geïntegreerde aanpak en efficiëntieslag.  

Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen voor leerlingen 

De extra modules bieden de leerlingen veel toegevoegde waarde. Met de rapportages krijgen zij beter in beeld welke potentie ze hebben en waar ze tegenaan lopen. De rapportages geven niet alleen inzicht, maar nodigen leerlingen ook uit om na te denken over waar ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Belangrijk, in een wereld die voortdurend verandert. Dit stimuleert het eigenaarschap van leerlingen en zo winnen ze aan zelfstandigheid en aan zelfvertrouwen. 
 

Ook iets voor jouw school? 

Wil je meer weten over de nieuwe modules van Cito Leerling in beeld VO? Neem dan een kijkje op de website of bezoek de Cito-stand tijdens het VO-congres 2024. We vertellen je graag alles over de toegevoegde waarde van het vernieuwde volgsysteem voor jouw school.  

Meer over Leerling in beeld VO 

Lees het artikel

Deel dit artikel