CITO

Elke leerling in beeld: daar maken we ons hard voor

Het onderwijs is altijd in beweging. Wat blijft is de vraag: hoe maak je als school het verschil en doe je de juiste dingen die passen bij de visie van de school? En hoe komt er ruimte voor professionaliseren en verbetering van het afstemmen van het onderwijs op individuele leerbehoeftes? Ook bij Cito zijn we daarmee bezig. Ons volgsysteem verandert mee en geeft docenten en het management houvast voor maatwerk in onderwijsaanpak met inzichten vanuit de rapportages. Om docenten de juiste handvatten te geven, kunnen ze bij Cito terecht voor training en advies.

Voor het volgen van leerlingen in de onderbouw blijft het soms lastig te bepalen waar leerlingen echt toe in staat zijn. Wat zit erin en komt het er voldoende uit? Daarom hebben rapportages van het Cito Volgsysteem VO een signaalfunctie. Het helpt op alle niveaus trends waar te nemen en te beoordelen: zijn we op de goede weg? Zodat elke leerling na het vo uitgerust is voor de volgende stap. De focus blijft op het verbeteren van basisvaardigheden, maar andere vaardigheden worden belangrijker om te kunnen functioneren in een steeds veranderende maatschappij.

Verbreding volgsysteem: maakt elke leerling zichtbaar
Ook Cito kijkt daarom verder en verbreedt het Cito Volgsysteem. Het maakt élke leerling nog meer zichtbaar en ondersteunt in het aanpakken van de verschillen in kansen voor leerlingen. Wat kun je ervan verwachten? Naast de basisvaardigheden, wordt taalverzorging in de verbreding van het volgsysteem meegenomen. Daarnaast brengt het volgsysteem de cognitieve capaciteiten van leerlingen in beeld. En aparte modules helpen leerlingen in kaart te brengen hoe het met ze gaat op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn en hun leer-werkhouding. Zo krijg je een breder beeld van jouw leerlingen en de situatie op school. Daarmee kun je een genuanceerde en positieve aanpak kiezen om leerlingen te ondersteunen. In schooljaar 2024/2025 is de verbreding een feit.

Professionaliseren op toetsing en examinering
Omdat Cito nauw samenwerkt met het werkveld en als kennisorganisatie weet wat er speelt, ondersteunen we scholen en besturen ook in de vorm van training en advies. Want, toets je als school wat je wilt toetsen en moet toetsen? En is dit in balans met de schoolbrede visie op toetsing en examinering? Scholen en besturen helpen we daarom heel gericht en op maat om toetsdeskundigheid te vergroten. En daarnaast de examencommissie uit te rusten met de juiste tools en kennis om te kunnen voldoen aan de kaders die zijn gesteld.

Wil je meer weten? Ga naar cito.nl/trainingenadvies-vo voor meer informatie.

Deel dit artikel