Categorieën
Partner

‘Formatief evalueren met RTTI is een speerpunt van onze school’

Een aantal jaren terug wilde het Dalton Lyceum in Barendrecht het toetsbeleid van de school naar een hoger plan tillen. Een lid van de schoolleiding deed het voorstel om daarvoor de taxonomie RTTI in te zetten en dat bleek een goed idee. Klok: ‘Ik had niet verwacht dat we onze toetsen met behulp van RTTI zo zouden kunnen verbeteren. Ik dacht: ik geef al 20 jaar les, ik weet best hoe ik een goede toets moet maken. Maar ik ontdekte dat er toch nog ontwerpfouten in mijn toetsen zaten, zoals het gebruik van stapelvragen.

Met het dashboard RTTI-online kun je vrij snel zien met welke vragen iets aan de hand is. ‘Vragen die geen enkele leerling goed heeft gemaakt, vallen op. Daar is meestal iets mis mee. Maar ook wanneer alle leerlingen het goede antwoord weten op een inzichtvraag, weet je dat daar iets aan schort, want dat is uitzonderlijk bij een inzichtvraag,’ legt Klok uit.

Inmiddels heeft de school per leerjaar een heldere verhouding uitgewerkt tussen R-, T1-, T2- en I-vragen, die gaandeweg naar het niveau van het eindexamen toegroeit.

Feedback met RTTI

Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van leerlingen, wordt van docenten op het Dalton Lyceum verwacht dat ze minimaal vier toetsen per jaar invoeren in RTTI-online (dat kan tegenwoordig ook automatisch en geïntegreerd met het online toetsprogramma TestFox). Sindsdien is de feedback die leerlingen op hun toets krijgen specifieker geworden, vertelt Klok. ‘Aan de opmerking “Je moet harder werken” heeft een leerling niet zoveel. Hij heeft er wel wat aan als zichtbaar is dat het probleem op Reproductie zit en dat RTTI-online met een strategie ondersteunt die hem helpt bij het leren van de begrippen.’

Leerlingbesprekingen met RTTI en OMZA

Waar RTTI over het denken achter het leren gaat, gaat OMZA over het gedrag van leerlingen. Om helderheid te krijgen in OMZA vullen docenten op RTTI-online ook OMZA in voor elke leerling. Dit doen ze op basis van observaties tijdens de les. Klok: ‘Ze kijken bijvoorbeeld of leerlingen goed meedoen in de les, of ze zelfstandig kunnen werken en of ze goede vragen stellen. Tijdens de mentorgesprekken na de herfstvakantie maakt de mentor gebruik van het vakoverstijgende OMZA-dashboard.’ In RTTI-online vindt de docent ook kansrijke acties voor leerlingen die zich nog op een van de softskills of executieve functies die achter OMZA zitten moeten ontwikkelen. Zowel RTTI als OMZA helpen docenten om specifiek te zijn over hun leerlingen. ‘Laatst las ik een mail van een docent aan ouders die zich zorgen maakten over een cijfer van hun kind. Met behulp van RTTI legde de docent op een mooie manier uit wat de oorzaak was van het cijfer en wat de leerling hieraan kan doen. Toen ik dat las, gaf me dat veel voldoening,’ vertelt Klok.

Wat kan RTTI-online voor uw school betekenen/Meer informatie over RTTI en OMZA- Felmen Schinkel

Categorieën
Partner

‘Online toetsen met TestFox heeft mij veel tijd gescheeld!’

Charell Schoonbrood is vaksectievoorzitter wiskunde/rekenen en mentor, maar ze geeft ook Nederlands en biologie op de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag.

‘Op school noemen ze mij voor de grap “coördinator Testfox”,’ vertelt Charell. Ik help collega’s een drempel over door te laten zien hoe eenvoudig het is; het programma werkt heel intuïtief.’

Digitaal toetsen

Door de onzekerheid door corona koos de Johan de Witt Scholengroep al vrij snel voor digitaal toetsen. Charell: ‘Testfox is voor ons de beste optie, omdat het toetsprogramma een koppeling heeft met RTTI-online, dat wij gebruiken. Bovendien werkt het makkelijker dan alle andere toetsprogramma’s die ik geprobeerd heb. Ik heb een machtiging voor alle accounts, waardoor ik bij de toets kan als een collega ziek is. Dat is wel zo handig, zeker in deze tijd!’

Op Johan de Witt zijn er vier toetsweken per jaar. De docenten maken de toetsen zelf op basis van methodetoetsen en zelf geconstrueerde vragen. ‘Voorheen deden we dat in Word, waarna ze geprint werden. Nu zetten we ze over naar TestFox. Dat werkt simpel, met de PDF-uploader’

Digitaal toetsen met wiskunde is Charell enorm meegevallen. ‘Bij een wiskundetoets is het in een digitaal programma soms lastig om te tekenen of een uitwerking in te voeren. Maar in TestFox kan een leerling zo nodig een foto invoegen van de uitwerking of een figuur op papier. Over de wiskunde-editor heb ik veel contact met de makers van het programma. Als we ergens tegenaan lopen krijgen we direct hulp. En ze luisteren écht naar onze suggesties, bijvoorbeeld voor de wiskunde-editor.’

Gebruiksvriendelijk

In TestFox pas je met één of twee muisklikken makkelijk iets aan, vindt Charell. ‘Leerlingen zien meteen of een toetsvraag een R-, T1, T2 of I-vraag is. Ook kun je aan elke vraag een leerdoel met remediërende feedback koppelen. En wanneer je op het knopje “exporteren naar RTTI-online” klikt, wordt er in RTTI-online een scoreblad aangemaakt waarin de scores geëxporteerd worden.’

In TestFox zit ook een toetsitembank met toetsitems die je vrij kunt gebruiken. ‘Je kunt ervoor kiezen je toetsen open te stellen voor collega’s van andere scholen. Zo wordt de databank gevuld. Door op leerdoel en onderwerp te selecteren kun je kijken of er een vraag is die aansluit bij jouw toets. Dat scheelt een hoop tijd,’ legt Charell uit.

Makkelijk nakijken

Ook nakijken gaat vrij snel. ‘Gesloten vragen worden automatisch nagekeken. Vooraf kun je meerdere antwoorden invoeren die je goed rekent, maar als iets alsnog onterecht fout wordt gerekend, kun je dat herstellen. Open vragen kun je per leerling of per vraag nakijken. Je ziet het antwoord en het correctiemodel op één scherm. En je kunt per vraag nog persoonlijke feedback toevoegen.’

Formatief evalueren

Voor formatieve toetsen maakt Charell eveneens gebruik van TestFox. ‘Toetsen worden automatisch geanalyseerd en van feedback voorzien. En door de koppeling aan leerdoelen zie ik meteen welk leerdoel een leerling nog niet beheerst. Binnenkort krijgen we een cursus formatief handelen. Dan kunnen we TestFox ook schoolbreed formatief inzetten.’

Door deze manier van werken krijgen leerlingen op Johan de Witt steeds meer inzicht in hun leerproces. ‘Leerlingen zien aan welke leerdoelen ze nog moeten werken en met welke cognitieve categorie – R, T1, T2 of I – ze nog moeite hebben en er worden leerstrategieën aangeboden die hen daarbij helpen. Ik ben erg blij met TestFox. We hebben weer een stap gezet in formatief evalueren en digitaal toetsen!’