Categorieën
Partner

Geef je team de regie over hun eigen ontwikkeling met online nascholing

Waar maakt jouw school het verschil?

In deze tijd van onderwijskundige- en organisatorische veranderingen is het belangrijk om bij te blijven op tal van onderwerpen. Als schoolleider heb je een enorme impact op de kwaliteit van het onderwijs, net zoals je docententeam. Zij weten als geen ander waar hun leerlingen behoefte aan hebben en waar hun eigen ontwikkelpunten liggen. Het is dan ook belangrijk om hen zelf de regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Om je docententeam te ondersteunen bij het continue blijven professionaliseren biedt E-WISE een professioneel online nascholingsplatform van hoge kwaliteit.

Nascholen met het ‘Netflix’-model

Net zoals bij ‘Netflix’ krijgt je team bij E-WISE met een abonnement onbeperkt toegang tot een groot en veelzijdig aanbod. Zij kunnen kiezen uit maar liefst 120 online cursussen van hoge kwaliteit, allemaal te volgen wanneer zij hier behoefte aan hebben. On-demand, op elk device.

Het aanbod is zo ingedeeld dat alle facetten van het docentschap aan bod komen. Je team heeft keuze uit cursussen op vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch gebied. Ook is er aandacht voor de brede professionele basis zoals digitale vaardigheden. Door het uitgebreide aanbod zit er altijd wel iets van hun gading bij. Het aanbod wordt bovendien continu uitgebreid met nieuwe (en actuele) onderwerpen. Daarnaast zal er in de nabije toekomst een cursuspakket beschikbaar komen voor de schoolleiding in het voortgezet onderwijs.

Leren van de experts: prof. dr. Paul A. Kirschner, Ria van Dinteren MA en vele andere deskundigen

De cursussen van E-WISE zijn praktijkgericht, evidence-based en ontwikkeld met experts. De kwaliteit van de cursussen wordt bewaakt door een redactie- en adviesraad. En natuurlijk door de docenten zelf. Al ruim 30.000 onderwijsprofessionals zijn aan de slag. Dit levert waardevolle feedback op waarmee het cursusaanbod continu wordt doorontwikkeld.

Wil jij meer weten over nascholen met E-WISE? Bezoek dan onze website: e-wise.nl/vo.

Categorieën
Partner

Goed onderwijs valt of staat met een team bevlogen onderwijsprofessionals

Vanuit de samenleving en de politiek worden er hoge eisen gesteld aan het onderwijs. Daarnaast spelen er innovaties en veranderingen op gebied van onderwijs, kwaliteit en organisatie. Dat gebeurt allemaal in een veranderende bestuurlijke context. Kortom, je staat voor mooie uitdagingen binnen een werkveld in beweging. Beteor helpt je graag op het gebied van organisatieadvies, werving & selectie, interim management en het delen van kennis.

Organisatieadvies brengt ambities tot leven

Het ontbreekt zelden aan ambitie in het onderwijs. Visies en strategische beleidsplannen worden gekenmerkt door spannende doelen en hoge verwachtingen. Maar wat is de reële kans dat deze doelen ook daadwerkelijk binnen de bestaande structuur en vorm van de school kunnen worden waargemaakt? De kans van slagen hangt af van verschillende factoren. De toekomstige ontwikkelingen in en van ons onderwijs vragen soms fundamentele veranderingen en een andere organisatiestructuur. Een structuur die het mogelijk maakt om grotere nadruk op differentiëren en personaliseren te leggen, te werken in groepen in- of buiten het klaslokaal, roosters anders in te zetten en overleg te faciliteren. Om dit alles te realiseren is geïnspireerd en efficiënt teamwork weer van belang. In deze complexe puzzel is er soms behoefte aan een frisse blik of inspiratie van buiten. De ervaren en pragmatische adviseurs van Beteor helpen je spiegelen, mee vormgeven en jouw mensen inspireren en verandertrajecten inrichten.

Werving & selectie door en voor onderwijsprofessionals

Komt er in jouw school een functie voor rector, conrector, directeur, schoolleider, teamleider of staffunctionaris vrij? Door Beteor in te schakelen voor de werving en selectie van management- en directiefuncties, krijg je passende kandidaten aan tafel, bespaar je tijd én ben je verzekerd van maatwerk en een professionele inrichting van de vaak intensieve procedures. Veel van de adviseurs van Beteor hebben in ruime mate hun sporen als directeur of bestuurder in het onderwijs verdiend. Zij maken een scherpe inschatting van de werkcontext, de opdracht en de geschiktheid van een kandidaat. Onze begeleiding wordt gekenmerkt door een professionele aanpak, zorgvuldigheid, rolzuiverheid en scherpte in het selectieproces.

Interim-management biedt uitkomst

Om een verandertraject in goede banen te leiden, een leidinggevende tijdelijk te vervangen óf om uw organisatie toekomstbestendiger te maken, is er steeds vaker behoefte aan een interim-manager.  Ook als er op korte termijn geen (interne) oplossing voor een vacante managementpositie binnen jouw onderwijsorganisatie is, biedt een interim-manager de tijdelijke oplossing! Beteor is een ervaren bureau voor interim-management in het onderwijs. 

Opleiden & kennisdelen

Zet jouw persoonlijke kennis en ontwikkeling stevig in beweging door te leren van én met elkaar.

Opleidingen

De Beteor Opleidingen zijn er voor veelbelovende docenten, teamleiders, schoolleiders en bestuurders met serieuze ambities. Kom een opleiding volgen bij Beteor!

Netwerk

We bieden een groot netwerk aan om kennis te delen én te halen. Goede bedrijfsvoering is een cruciale succesfactor binnen onderwijsorganisaties. Ons ‘Netwerk directeuren bedrijfsvoering’ is er speciaal voor onderwijsprofessionals. Sluit jij je aan?

Nieuwsgierig geworden hoe Beteor jouw onderwijsorganisatie verder kan helpen? Neem contact met ons op of bekijk onze diensten en branches. Voor elk vraagstuk staat er een expert voor je klaar.

Categorieën
Partner

Onderzoek naar het effect van Corona op het VO

TIG Schoolscan met schoolspecifieke data, uitgezet tegen de onderzoeksresultaten

Wilt u uw schoolspecifieke data uitzetten tegen onze onderzoeksresultaten? Dat kan. Het is een mooie manier om een schoolscan te doen en zo het analyseren van de stand van zaken op school te continueren. Daarnaast start u op deze manier direct met het monitoren van de geplande interventies. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is het namelijk noodzakelijk om de voortgang van leerlingen te monitoren, zodat u de effectiviteit kunt meten van interventies die in het kader van het NPO zijn ingezet. Door de resultaten van uw school af te zetten tegen de onderzoeksresultaten, is het mogelijk om meer context te geven aan de resultaten van uw school.
Maakt u gebruik van het MMP, dan kunt u de TIG Schoolscan direct aanvragen. Nog geen MMP-gebruiker? Neem dan voor de mogelijkheden voor een schoolspecifiek rapport contact met ons op.

Nieuw: TIG Schoolmonitor

Ons onderzoek en de TIG Schoolscan worden gecontinueerd in de TIG Schoolmonitor. Dit betekent dat een aantal keer per jaar een rapport uitkomt over de gemiddelde cijfers en over de loopbaanontwikkeling van leerlingen door het jaar heen. Ontving je de TIG Schoolscan afgelopen seizoen al? Dan draai je automatisch – en kosteloos – mee in dit vervolgtraject. Hiervoor hoef je niets te doen. Op die manier bieden wij scholen niet alleen een eenmalige schoolscan, maar een langdurig cohortonderzoek om de interventies, onderwijsvertraging of -versnelling, zowel landelijk als op school, in beeld te brengen.

Breng de onderwijsvertraging of onderwijsversnelling op uw school in beeld

Deze informatie kan helpen om antwoord te krijgen op de vraag: Wat kunnen we dit schooljaar verwachten ten opzichte van andere schooljaren en andere scholen? De informatie in deze rapporten helpen om de Corona-gerelateerde onderwijsvertraging, maar ook onderwijsversnelling in beeld te brengen en voorziet uw school bij de cijfermatige analyse van de schooldata. Naast eerdergenoemde onderzoeksresultaten laten we in dit rapport ook zien hoe u een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau kunt maken met de Onderwijs Analyse App op het MMP. Op basis daarvan kunt u verder inzoomen op de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de vertaalslag maken tot in de klas.

Neem voor meer informatie over het onderzoek, de TIG Schoolscan of de Onderwijs Analyse App op het MMP contact op met TIG; bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu.

Categorieën
Partner

Rust in een turbulente omgeving: Impact op Leren

Je herkent het ongetwijfeld: aan het begin van de dag neem je je voor om van alles uit te werken en op orde te maken, maar in de loop van de dag dient zich zoveel aan dat jouw acute aandacht vraagt dat je aan het einde van de dag nog van alles op je to-do lijst hebt staan. Of je nou lesgeeft of leidinggeeft, een school heeft het in zich om heel dynamisch te zijn. Regelmatig hou je er van en even zo regelmatig verfoei je het ook.

Weten waar je mee bezig bent

Misschien herken je ook wel dat juist die dynamiek eraan kan bijdragen dat je collectief, beetje-bij-beetje, uit het oog verliest waar het je nou echt om gaat in de school. Voor je het in de gaten hebt verschuift de aandacht van ‘het leren van de leerling’ naar ‘het verzorgen van onderwijs’. Omdat dit een collectieve en geleidelijke verschuiving is, is die voor een enkel individu ook vrijwel niet te keren.

En toch is dat nou precies wat vrijwel iedere docent zo graag wil: zichtbaar en constante ontwikkeling van je leerlingen. Dat ze merkbaar steeds meer kunnen, weten en doen. Hoe fijn is het wanneer je beredeneerd de interventies voor een groep of leerling kunt inzetten, omdat je weet waar je mee bezig bent en omdat je weet wat werkt.

Toonaangevende wetenschappers als Hattie, Fullan en Marzano zijn het er over eens dat het leren van de leerling door de hele organisatie centraal moet staan om echt tot zijn recht te kunnen komen. Het is essentieel dat in alle interacties in de school, waaronder natuurlijk de interactie met de leerling, die focus op leren ligt. Het is tenslotte die gehele context die de leerling in staat moet stellen om te leren.

Focus op Leren

Met Impact op Leren bieden wij jou de mogelijkheid om op al die lagen van de organisatie die focus aan te brengen. Met op al die lagen van de organisatie ook de concrete vertaling naar gedrag. Wat doe je als teamleider of rector? Wat doe je als leerling ondersteuner? Wat doe je als vakdocent, of als coach of mentor?

Je leert gebruik te maken van alles wat wetenschappelijk onderzocht is, zodat dat onderdeel wordt van jouw repertoire. Zowel als individu als ook als team.

Door de hele school heen creëer je ook duidelijkheid over welke impact je wilt hebben op het leren. Zo concreet mogelijk. Zodat je goed in beeld kan brengen of je met elkaar bijdraagt aan dat resultaat.

Met Impact op Leren hét verschil maken

Aan de dynamiek van jouw school zal waarschijnlijk niet zoveel veranderen. Zolang je met leerlingen werkt kom je dagelijks voor verrassingen te staan. Gelukkig maar, want daarin zit een deel van de charme van jouw werk. Aan de koersvastheid van jou en je collega’s zal van alles veranderen. Het gevoel dat je weet wat je doet en een goed ontwikkeld repertoire hebt om in te zetten neemt toe. Dat maakt een wereld van verschil!

Dat is de Impact die wij graag hebben: dat op scholen in Nederland steeds meer geleerd en steeds minder onderwezen wordt. Waarom? Omdat dat leidt tot sociale en autonoom denkende leerlingen. Omdat dat weer leidt tot een samenleving waarin iedereen grote kansen heeft op een betekenisvol leven.

Categorieën
Partner

Audit in een dag vliegwiel voor Helinium; in 1 (corona)jaar traject van 3 jaar afgerond

Een jaar geleden, voor corona
Marco vertelt: “De situatie van de school maakte dat we ervoor gekozen hebben de audit in een dag door Cito te laten doen. Er zat behoorlijk wat druk op de ketel. Uit de audit kwamen heel scherpe conclusies: de organisatie en protocollen waren verouderd. Uit de gesprekken met collega’s en ouders bleek: er lag behoorlijk wat werk voor een verbeterslag. Vooral op het gebied van schoolexaminering. Het traject van Cito kwam op het juiste moment. Ook al was de Inspectie toen nog niet zo gefocust op toetsing en examinering. Er kwam een integraal ontwikkelplan waar een jaarlang intensief aan is gewerkt. Schoolbreed, ook al lag de focus van de Onderwijsinspectie vooral op de havo. Het traject met Cito vond plaats in een veilige setting en begon al voordat alles op slot ging door corona. Het ging in volle vaart en er werden grote stappen gezet.”

Ondanks corona toch reden voor feest
Gevreesd werd voor een knal, maar het virus hakte er bij de school in als een enorme bom, legt Marco uit. “Examens gingen niet door, alle lessen en de afstemming gingen over op Teams. Het was een hele ontdekkingsreis om te zien hoe het werkte. Dat gaf onrust. En daarbovenop waren er de besmettingen, zeker ook in onze regio. Deze twee trajecten tezamen waren enorm zwaar. Daarom heeft het ook iets langer geduurd om het traject af te ronden, maar het is gelukt! Ondanks corona voldoende reden voor feest. We hebben gejuicht, corona-proof, vanuit afzonderlijke kamers in school.”

Tijdens corona leerlingen volgen met het volgsysteem
“De Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem nemen we al heel lang af. Door corona vroegen we ons wel af hoe we nu de resultaten kunnen duiden. Eerste stap tijdens corona was: hoe creëer ik een soort examensetting, waarin de condities voor de toetsafname voor elke leerling hetzelfde zijn? We wilden vooral de leerlingen ontzorgen: niet zenuwachtig zijn, neem je tijd. Ook dat is gelukt met behulp van de mentorlessen die Cito hiervoor heeft verstrekt. Toen leerlingen weer mondjesmaat naar school konden, namen we de volgtoetsen schoolbreed af in de Helinium-week – dit is een soort projectweek – in grote ruimtes zoals bij een examen. Leerlingen vonden het wel even spannend bij binnenkomst, maar omdat de afnames door mentoren werden gedaan, werden zenuwen snel weggenomen. De leerlingen maakten de toetsen old school via papier, maar de afnames verliepen goed.” De school is voornemens alle toetsen dit schooljaar nog af te nemen. “Nu goed je leerlingen in beeld krijgen, is belangrijker dan ooit”, vertelt Marco. “Naast onze focus op het welzijn van leerlingen, elkaar weer leren kennen en het groepsproces, monitoren we alle leerlingen of ze binnen de marge vallen wat betreft de vaardigheden die ze moeten ontwikkelen. De resultaten van de volgtoetsen geven dat inzicht, via schitterende overzichten, voor mentoren en docenten. Je kunt echt makkelijk de diepte in hoe je een kind op onderdelen kunt verder helpen. Daarbij helpen de neutrale metingen van de Cito’s. We zijn benieuwd naar de landelijke benchmark naar trends. Van daaruit kunnen we de data verder duiden en kijken wat het voor een ieder betekent. Erg nuttig.”

Persoonlijk lesprogramma via inzet Numo
Met de resultaten uit Toets 0 heeft het Helinium in het najaar van 2020 meegedaan met pilot Numo. Op de vraag naar de reacties van vakdocenten, vertelt Marco: “die zijn zeer enthousiast, vooral bij de havo. Ze kunnen nu met Numo een heel persoonlijk lesprogramma maken. Naast het dooroefenen met eersteklassers, wordt nu ook met tweedeklassers geoefend om die aspecten te trainen waarmee ze moeite hebben. Zo hopen we nog meer leerlingen verder te helpen. Naast de vernieuwde rapportages kan de ouder dus heel goed zien wat wel en minder goed gaat. In de onderbouw helpen we ze daarmee extra vooruit. Dan zitten ze in klas 3 helemaal op de juiste plek.

Gewoon doen zo’n audit!
Voor andere scholen is het advies van Marco: “gewoon doen zo’n audit! De investering ga je vele malen terugverdienen. Je krijgt een veilige kijk op je organisatie, toetsen en examens en de kwaliteit daarvan. Daar kun je je voordeel direct mee doen. Je wordt door Cito op alle fronten ondersteund, naast advies ook met cursussen, bijvoorbeeld die voor Toetsexpert. Vanuit de audit worden we nog steeds begeleid door Wil Knappers. Daar geven we dit najaar nog een vervolg aan met onafhankelijk onderzoek door Cito, zodat alle seinen voor kwaliteitsborging op het gebied van schoolexaminering op groen staan. Vanuit dit traject, in navolging van wat voor mbo/hbo al geborgd is, zijn wij andere scholen in het vo nu al een stapje voor op het gebied van toetsing. En kunnen we aantonen dat de structuur van examinering, herkansingen en analyses van toetsresultaten goed geregeld is. Dit kwam uit de audit. Die punten deden eerst pijn, maar nadat we daar hard aan gewerkt hebben, zijn we er nu hartstikke trots. Nadat we achter liepen, zijn we binnen een jaar voorop gaan lopen. We kunnen weer vooruit!”