Van Dijk

Meer inzicht in en controle over uw leermiddelen

Ruim 80 jaar zijn wij educatieve dienstverlenervan leermiddelen aan scholen en leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs. Dit betekent dat wij onze ervaring inzetten om scholen te helpen hun doelen te bereiken. Scholen maken gebruik van ons omvangrijke netwerk en ontvangen deskundig en onafhankelijk advies over de keuze en inzet van leermiddelen. Passend bij hun onderwijskundige visie. Met behoud van flexibiliteit en binnen de budgettaire grenzen. En de regie? Die houdt de school in handen.

Het Onderwijsadviesteam adviseert!

Met onderwijsexpertise en kennis over de totale leermiddelenmarkt helpen onze onderwijsadviseurs scholen het maximale uit de lumpsum voor leermiddelen te halen. ​​Door het geven van uitgever onafhankelijke maatwerkadviezen ondersteunen we scholen in het ontwikkelen van hun leermiddelenbeleid, -plan en de uitvoering. Zo zetten scholen leermiddelen passend en volwaardig in waardoor docenten en leerlingen de beoogde onderwijsresultaten behalen.

Onze adviesdiensten

School in beeld

Vanuit visie en strategisch beleid brengen we met een verdiepende scan op de school en middels analyse en rapportage inzicht in de nodige interventies voor een duurzame en toekomstgerichte schoolontwikkeling.

Leermiddelenbeleid

Middels verschillende workshops daagt de onderwijsadviseur de betrokkenen uit om stil te staan en kritisch na te denken over de huidige leermiddelen. Op verschillende niveaus binnen de school (MT, teamleiders en álle vakdocenten) toetsen we de eisen en wensen voor de best passende vorm, inhoud en samenstelling van leermiddelen, passend bij het gewenste onderwijs van de school.

De school ontvangt een gedragen beleid waarmee de school de juiste keuzes kan maken voor leermiddelen die ondersteunen in het bereiken van de hoogst haalbare kwaliteit van onderwijs.

Leermiddelenadvies

Naast onderwijskundige kaders en criteria krijgt een vakgroep inzicht in de leermiddelenmarkt zodat vakgroepen uitgevers (methodes) met kritische vragen kunnen benaderen. De keuze voor het best passende leermiddel kan gemaakt worden en de school realiseert de kwaliteit van het onderwijs.

LMC & Learn

Hoe krijgt een leermiddelencoördinator (LMC) regie op het proces van leermiddelenkeuze en meer zicht op de leermiddelenmarkt? Hoe kunnen ze docenten hier zo goed mogelijk bij faciliteren? Waar lopen andere LMC’s in Nederland tegen aan? Deze training geeft LMC’s meer grip op de leermiddelenlijst.

Leermiddelen in Beeld

Door een analyse op leermiddelen die wordt uitgevoerd met de portefeuillehouders leermiddelen, krijgt een school inzicht in de actuele kosten, gebruik en inzet van leermiddelen. Een vergelijking met andere scholen binnen of buiten de stichting/scholengroep wordt met School Intelligence inzichtelijk gemaakt. Ook bespreken we trends op leren, onderwijs en leermiddelen. Aansluitend geven we advies om aan de slag te gaan, passend bij de mogelijkheden en wensen van de school.

Nieuwsgierig?

Onze adviseurs helpen uw onderwijs graag verder! Zij staan voor u klaar via onderwijsadviesteam@vandijk.nl

Samen beter onderwijs maken!

Deel dit artikel