Rust in een turbulente omgeving: Impact op Leren

Op jouw school is voortdurend van alles in beweging. Soms omdat jij dat zo hebt georganiseerd. Vaak omdat het zich spontaan aandient. Impact op Leren helpt jou en je collega’s om overzicht te houden. Om te sturen op dat wat je belangrijk vindt. Om goed geïnformeerd en weloverwogen te werk te gaan. Omdat het op alle lagen in de school uiteindelijk altijd om hetzelfde gaat.

Je herkent het ongetwijfeld: aan het begin van de dag neem je je voor om van alles uit te werken en op orde te maken, maar in de loop van de dag dient zich zoveel aan dat jouw acute aandacht vraagt dat je aan het einde van de dag nog van alles op je to-do lijst hebt staan. Of je nou lesgeeft of leidinggeeft, een school heeft het in zich om heel dynamisch te zijn. Regelmatig hou je er van en even zo regelmatig verfoei je het ook.

Weten waar je mee bezig bent

Misschien herken je ook wel dat juist die dynamiek eraan kan bijdragen dat je collectief, beetje-bij-beetje, uit het oog verliest waar het je nou echt om gaat in de school. Voor je het in de gaten hebt verschuift de aandacht van ‘het leren van de leerling’ naar ‘het verzorgen van onderwijs’. Omdat dit een collectieve en geleidelijke verschuiving is, is die voor een enkel individu ook vrijwel niet te keren.

En toch is dat nou precies wat vrijwel iedere docent zo graag wil: zichtbaar en constante ontwikkeling van je leerlingen. Dat ze merkbaar steeds meer kunnen, weten en doen. Hoe fijn is het wanneer je beredeneerd de interventies voor een groep of leerling kunt inzetten, omdat je weet waar je mee bezig bent en omdat je weet wat werkt.

Toonaangevende wetenschappers als Hattie, Fullan en Marzano zijn het er over eens dat het leren van de leerling door de hele organisatie centraal moet staan om echt tot zijn recht te kunnen komen. Het is essentieel dat in alle interacties in de school, waaronder natuurlijk de interactie met de leerling, die focus op leren ligt. Het is tenslotte die gehele context die de leerling in staat moet stellen om te leren.

Focus op Leren

Met Impact op Leren bieden wij jou de mogelijkheid om op al die lagen van de organisatie die focus aan te brengen. Met op al die lagen van de organisatie ook de concrete vertaling naar gedrag. Wat doe je als teamleider of rector? Wat doe je als leerling ondersteuner? Wat doe je als vakdocent, of als coach of mentor?

Je leert gebruik te maken van alles wat wetenschappelijk onderzocht is, zodat dat onderdeel wordt van jouw repertoire. Zowel als individu als ook als team.

Door de hele school heen creëer je ook duidelijkheid over welke impact je wilt hebben op het leren. Zo concreet mogelijk. Zodat je goed in beeld kan brengen of je met elkaar bijdraagt aan dat resultaat.

Met Impact op Leren hét verschil maken

Aan de dynamiek van jouw school zal waarschijnlijk niet zoveel veranderen. Zolang je met leerlingen werkt kom je dagelijks voor verrassingen te staan. Gelukkig maar, want daarin zit een deel van de charme van jouw werk. Aan de koersvastheid van jou en je collega’s zal van alles veranderen. Het gevoel dat je weet wat je doet en een goed ontwikkeld repertoire hebt om in te zetten neemt toe. Dat maakt een wereld van verschil!

Dat is de Impact die wij graag hebben: dat op scholen in Nederland steeds meer geleerd en steeds minder onderwezen wordt. Waarom? Omdat dat leidt tot sociale en autonoom denkende leerlingen. Omdat dat weer leidt tot een samenleving waarin iedereen grote kansen heeft op een betekenisvol leven.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email