Platform TL

Platform TL

Het Platform-TL (Platform Theoretische leerweg) verenigt scholen met onderwijs in de gemengde leerweg, de theoretische leerweg en de mavo. Wij zorgen voor verbinding om het onderwijs richting te geven en in beweging te houden.

Inmiddels hebben zich ruim 170 scholen bij ons aangesloten.  En dit aantal groeit nog steeds.

Deze groei heeft natuurlijk mede te maken met de ontwikkeling van de nieuwe leerweg. De gemengde en de theoretische leerweg worden in de toekomst samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van deze nieuwe leerweg voorbereid.

Het Platform-TL is, samen met SPV, de VO-raad en SLO, een belangrijke gesprekpartner van het ministerie bij de ontwikkeling en voorbereiding van de nieuwe leerweg.
De scholen die aangesloten zijn bij het Platform krijgen zo de kans mee te denken en te werken aan het vormgeven van die nieuwe leerweg. 

Voor verdere informatie en het activiteitenplan van het Platform zie de website: www.platform-tl.nl

Neemt uw school nog geen deel aan ons Platform? Aanmelden kan via bovenstaande website.

Deel dit artikel