‘Formatief evalueren met RTTI is een speerpunt van onze school’

Toen RTTI op het Dalton Lyceum in Barendrecht werd geïntroduceerd, had Leo Klok niet verwacht dat hij iets aan zijn toetsen en de feedbackcultuur zou kunnen verbeteren. Als teamleider van 2 havo en 2 en 3 vwo ziet Klok grote voordelen van RTTI en RTTI-online voor formatieve evaluatie: “Met behulp van RTTI kun je leerlingen gericht feedback geven en leerstrategieën aanbieden waarmee ze hun resultaten kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen docenten in RTTI-online goed zien wat goede en minder goede vragen zijn in een toets.’

Een aantal jaren terug wilde het Dalton Lyceum in Barendrecht het toetsbeleid van de school naar een hoger plan tillen. Een lid van de schoolleiding deed het voorstel om daarvoor de taxonomie RTTI in te zetten en dat bleek een goed idee. Klok: ‘Ik had niet verwacht dat we onze toetsen met behulp van RTTI zo zouden kunnen verbeteren. Ik dacht: ik geef al 20 jaar les, ik weet best hoe ik een goede toets moet maken. Maar ik ontdekte dat er toch nog ontwerpfouten in mijn toetsen zaten, zoals het gebruik van stapelvragen.

Met het dashboard RTTI-online kun je vrij snel zien met welke vragen iets aan de hand is. ‘Vragen die geen enkele leerling goed heeft gemaakt, vallen op. Daar is meestal iets mis mee. Maar ook wanneer alle leerlingen het goede antwoord weten op een inzichtvraag, weet je dat daar iets aan schort, want dat is uitzonderlijk bij een inzichtvraag,’ legt Klok uit.

Inmiddels heeft de school per leerjaar een heldere verhouding uitgewerkt tussen R-, T1-, T2- en I-vragen, die gaandeweg naar het niveau van het eindexamen toegroeit.

Feedback met RTTI

Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van leerlingen, wordt van docenten op het Dalton Lyceum verwacht dat ze minimaal vier toetsen per jaar invoeren in RTTI-online (dat kan tegenwoordig ook automatisch en geïntegreerd met het online toetsprogramma TestFox). Sindsdien is de feedback die leerlingen op hun toets krijgen specifieker geworden, vertelt Klok. ‘Aan de opmerking “Je moet harder werken” heeft een leerling niet zoveel. Hij heeft er wel wat aan als zichtbaar is dat het probleem op Reproductie zit en dat RTTI-online met een strategie ondersteunt die hem helpt bij het leren van de begrippen.’

Leerlingbesprekingen met RTTI en OMZA

Waar RTTI over het denken achter het leren gaat, gaat OMZA over het gedrag van leerlingen. Om helderheid te krijgen in OMZA vullen docenten op RTTI-online ook OMZA in voor elke leerling. Dit doen ze op basis van observaties tijdens de les. Klok: ‘Ze kijken bijvoorbeeld of leerlingen goed meedoen in de les, of ze zelfstandig kunnen werken en of ze goede vragen stellen. Tijdens de mentorgesprekken na de herfstvakantie maakt de mentor gebruik van het vakoverstijgende OMZA-dashboard.’ In RTTI-online vindt de docent ook kansrijke acties voor leerlingen die zich nog op een van de softskills of executieve functies die achter OMZA zitten moeten ontwikkelen. Zowel RTTI als OMZA helpen docenten om specifiek te zijn over hun leerlingen. ‘Laatst las ik een mail van een docent aan ouders die zich zorgen maakten over een cijfer van hun kind. Met behulp van RTTI legde de docent op een mooie manier uit wat de oorzaak was van het cijfer en wat de leerling hieraan kan doen. Toen ik dat las, gaf me dat veel voldoening,’ vertelt Klok.

Wat kan RTTI-online voor uw school betekenen/Meer informatie over RTTI en OMZA- Felmen Schinkel

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email