Onderzoek naar het effect van Corona op het VO

Het onderzoek door TIG naar de effecten van Corona op het voortgezet onderwijs en vooral de TIG Schoolscan met schoolspecifieke data, werden afgelopen seizoen met groot enthousiasme ontvangen door veel scholen. Uit ons onderzoek naar het effect van Corona op het voortgezet onderwijs, blijkt onder andere dat in het eerste deel van cursusjaar 2020/2021 leerlingen die het hardst onderwijs nodig hebben, het hardst zijn geraakt. Ook blijkt dat het verschil in rapportcijfers ten opzichte van voorgaande jaren, bij de exacte vakken het grootst is.

TIG Schoolscan met schoolspecifieke data, uitgezet tegen de onderzoeksresultaten

Wilt u uw schoolspecifieke data uitzetten tegen onze onderzoeksresultaten? Dat kan. Het is een mooie manier om een schoolscan te doen en zo het analyseren van de stand van zaken op school te continueren. Daarnaast start u op deze manier direct met het monitoren van de geplande interventies. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is het namelijk noodzakelijk om de voortgang van leerlingen te monitoren, zodat u de effectiviteit kunt meten van interventies die in het kader van het NPO zijn ingezet. Door de resultaten van uw school af te zetten tegen de onderzoeksresultaten, is het mogelijk om meer context te geven aan de resultaten van uw school.
Maakt u gebruik van het MMP, dan kunt u de TIG Schoolscan direct aanvragen. Nog geen MMP-gebruiker? Neem dan voor de mogelijkheden voor een schoolspecifiek rapport contact met ons op.

Nieuw: TIG Schoolmonitor

Ons onderzoek en de TIG Schoolscan worden gecontinueerd in de TIG Schoolmonitor. Dit betekent dat een aantal keer per jaar een rapport uitkomt over de gemiddelde cijfers en over de loopbaanontwikkeling van leerlingen door het jaar heen. Ontving je de TIG Schoolscan afgelopen seizoen al? Dan draai je automatisch – en kosteloos – mee in dit vervolgtraject. Hiervoor hoef je niets te doen. Op die manier bieden wij scholen niet alleen een eenmalige schoolscan, maar een langdurig cohortonderzoek om de interventies, onderwijsvertraging of -versnelling, zowel landelijk als op school, in beeld te brengen.

Breng de onderwijsvertraging of onderwijsversnelling op uw school in beeld

Deze informatie kan helpen om antwoord te krijgen op de vraag: Wat kunnen we dit schooljaar verwachten ten opzichte van andere schooljaren en andere scholen? De informatie in deze rapporten helpen om de Corona-gerelateerde onderwijsvertraging, maar ook onderwijsversnelling in beeld te brengen en voorziet uw school bij de cijfermatige analyse van de schooldata. Naast eerdergenoemde onderzoeksresultaten laten we in dit rapport ook zien hoe u een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau kunt maken met de Onderwijs Analyse App op het MMP. Op basis daarvan kunt u verder inzoomen op de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de vertaalslag maken tot in de klas.

Neem voor meer informatie over het onderzoek, de TIG Schoolscan of de Onderwijs Analyse App op het MMP contact op met TIG; bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email