Intraverte

Welbevinden in beeld

Het Eigenweb is de tool om doorlopend inzicht te hebben in het welbevinden van leerlingen, de leerling co-creator te maken van het eigen ontwikkelproces, docenten handvatten te geven voor effectieve procesbegeleiding en de effecten inzichtelijk te krijgen van de welbevinden-gerichte-interventies.

Ontwikkeld door onderwijs- en zorgprofessionals

Meet – signalering – gespreksinstrument – analyse  – in één instrument

Overzichten op alle niveaus:

  • Individueel
  • Klas
  • School

Welbevinden heeft een enorme impact op het totale functioneren en dus ook op de schoolprestaties van leerlingen. Gelukkig dus ook dat ieder school het welbevinden van de leerlingen als zorgtaak heeft.

Het Eigenweb maakt het mogelijk om al de inspanningen die op dit vlak worden geleverd te bundelen en inzichtelijk te maken. Leerlingen hebben zelf de regie; zij bepalen wat ze invullen, waar ze het over willen hebben en zij kunnen zelf stapjes zetten om gewenste ondersteuning te krijgen. Het Eigenweb brengt het welbevinden van leerlingen breed in kaart: school, eigen lichaam, Thuis, Meedoen, Zelfredzaamheid, Eigen gedachten en gevoelens en Nu en Later. Doordat de regie bij de leerling ligt, blijft de leerling de eigenaar van zijn proces, is de mentor beter in staat het proces te begeleiden én kunnen eventueel betrokken partijen de leerling ondersteunen op alle (zorg)niveau’s.

Succesverhaal EigenWeb

‘Het grootste voordeel vinden wij het gemak waarmee er op grote schaal het welbevinden van leerlingen in kaart gebracht kan worden. Zo ontsnappen er geen kinderen aan de aandacht die we ‘normaal gesproken’ minder goed in beeld zouden hebben.’

– Curio Scala Teteringen

‘Op een laagdrempelige manier het inzicht in het welbevinden van leerlingen te krijgen is erg fijn. We hebben door het EigenWeb de problemen die nog niet bekend waren inzichtelijk gekregen.’

– Melanchton Rotterdam

‘Ik heb hierdoor echt een ander, veel beter gesprek met mijn leerlingen. Eerlijk is eerlijk, ik begrijp ze nu vele malen beter. De aansluitende handreiking van Intraverte heeft me hierbij enorm geholpen.’

– Docent in Dronten

“Een bijna simpele tool met grote impact, ook op het didactisch klimaat”

“Wekelijks meer gebruikers”

“Nu ook in Europees verband gedeeld”

“Enorm groot gebruikersgemak”

“Met handleiding voor het echte gesprek en echte uitwisseling”

“Mega succes op steeds meer scholen”

Welbevinden door het EigenWeb

Leerlingen hebben niet altijd ‘zin’ om over zichzelf te praten, maar geven tegelijkertijd signalen af die de behoefte aan oprechte interesse laten zien. Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf in amper tien minuten in beeld brengen hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden.

Vanuit de positieve psychologie is er onderzoek gedaan naar de factoren van welbevinden. Welbevinden is de basis om te leren en floreren en bestaat uit een aantal dimensies. Deze dimensies vormen de basis van het EigenWeb. Voor leerlingen op de middelbare school zijn dat zeven thema’s: eigen lichaam, eigen gedachten en gevoel, nu en later, thuis, meedoen, zelfredzaamheid en school.

Over ons

De Intraverte Academie is een ontwikkelplek voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs en/of binnen de gezondheidszorg. Wij bieden programma’s, trainingen, opleidingen en tools, en delen kennis en inspiratie. Deze kennis en inspiratie gaan over thema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Deel dit artikel