Audit in een dag vliegwiel voor Helinium; in 1 (corona)jaar traject van 3 jaar afgerond

Cito sprak Marco om hem te vragen hoe Cito het Helinium de afgelopen tijd heeft ondersteund. In Hellevoetsluis, net onder de rook van Rotterdam, is het Helinium een van de grootste twee middelbare scholen in de buurt. De school heeft zo’n 1500 leerlingen en alle niveaus in huis, van het vmbo tot aan het gymnasium. “Vanwege de nabijheid van de Europoort en de vraag naar techniek, is Helinium een school met een Technasium met vakcolleges (vaktechniek), maar ook tweetalig onderwijs. Leerlingen hebben heel diverse achtergronden, maar komen vooral uit de buurt. Ik ken dus de helft van Hellevoetsluis en dat is soms lastig als je even een boodschap wilt doen”, vertelt de goedlachse Marco van Stoppelenburg. Marco is van origine docent Wiskunde en Biologie, maar al geruime tijd teamleider van de mavo. Het is een brede, bruisende school waar iedereen welkom is. Contact met leerlingen is voor hem het mooist. “We houden goed zicht op leerlingen, want iedereen verdient een plek waarop hij of zij thuishoort. Binnen 3 jaar zit je hier op die juiste plek.”

Een jaar geleden, voor corona
Marco vertelt: “De situatie van de school maakte dat we ervoor gekozen hebben de audit in een dag door Cito te laten doen. Er zat behoorlijk wat druk op de ketel. Uit de audit kwamen heel scherpe conclusies: de organisatie en protocollen waren verouderd. Uit de gesprekken met collega’s en ouders bleek: er lag behoorlijk wat werk voor een verbeterslag. Vooral op het gebied van schoolexaminering. Het traject van Cito kwam op het juiste moment. Ook al was de Inspectie toen nog niet zo gefocust op toetsing en examinering. Er kwam een integraal ontwikkelplan waar een jaarlang intensief aan is gewerkt. Schoolbreed, ook al lag de focus van de Onderwijsinspectie vooral op de havo. Het traject met Cito vond plaats in een veilige setting en begon al voordat alles op slot ging door corona. Het ging in volle vaart en er werden grote stappen gezet.”

Ondanks corona toch reden voor feest
Gevreesd werd voor een knal, maar het virus hakte er bij de school in als een enorme bom, legt Marco uit. “Examens gingen niet door, alle lessen en de afstemming gingen over op Teams. Het was een hele ontdekkingsreis om te zien hoe het werkte. Dat gaf onrust. En daarbovenop waren er de besmettingen, zeker ook in onze regio. Deze twee trajecten tezamen waren enorm zwaar. Daarom heeft het ook iets langer geduurd om het traject af te ronden, maar het is gelukt! Ondanks corona voldoende reden voor feest. We hebben gejuicht, corona-proof, vanuit afzonderlijke kamers in school.”

Tijdens corona leerlingen volgen met het volgsysteem
“De Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem nemen we al heel lang af. Door corona vroegen we ons wel af hoe we nu de resultaten kunnen duiden. Eerste stap tijdens corona was: hoe creëer ik een soort examensetting, waarin de condities voor de toetsafname voor elke leerling hetzelfde zijn? We wilden vooral de leerlingen ontzorgen: niet zenuwachtig zijn, neem je tijd. Ook dat is gelukt met behulp van de mentorlessen die Cito hiervoor heeft verstrekt. Toen leerlingen weer mondjesmaat naar school konden, namen we de volgtoetsen schoolbreed af in de Helinium-week – dit is een soort projectweek – in grote ruimtes zoals bij een examen. Leerlingen vonden het wel even spannend bij binnenkomst, maar omdat de afnames door mentoren werden gedaan, werden zenuwen snel weggenomen. De leerlingen maakten de toetsen old school via papier, maar de afnames verliepen goed.” De school is voornemens alle toetsen dit schooljaar nog af te nemen. “Nu goed je leerlingen in beeld krijgen, is belangrijker dan ooit”, vertelt Marco. “Naast onze focus op het welzijn van leerlingen, elkaar weer leren kennen en het groepsproces, monitoren we alle leerlingen of ze binnen de marge vallen wat betreft de vaardigheden die ze moeten ontwikkelen. De resultaten van de volgtoetsen geven dat inzicht, via schitterende overzichten, voor mentoren en docenten. Je kunt echt makkelijk de diepte in hoe je een kind op onderdelen kunt verder helpen. Daarbij helpen de neutrale metingen van de Cito’s. We zijn benieuwd naar de landelijke benchmark naar trends. Van daaruit kunnen we de data verder duiden en kijken wat het voor een ieder betekent. Erg nuttig.”

Persoonlijk lesprogramma via inzet Numo
Met de resultaten uit Toets 0 heeft het Helinium in het najaar van 2020 meegedaan met pilot Numo. Op de vraag naar de reacties van vakdocenten, vertelt Marco: “die zijn zeer enthousiast, vooral bij de havo. Ze kunnen nu met Numo een heel persoonlijk lesprogramma maken. Naast het dooroefenen met eersteklassers, wordt nu ook met tweedeklassers geoefend om die aspecten te trainen waarmee ze moeite hebben. Zo hopen we nog meer leerlingen verder te helpen. Naast de vernieuwde rapportages kan de ouder dus heel goed zien wat wel en minder goed gaat. In de onderbouw helpen we ze daarmee extra vooruit. Dan zitten ze in klas 3 helemaal op de juiste plek.

Gewoon doen zo’n audit!
Voor andere scholen is het advies van Marco: “gewoon doen zo’n audit! De investering ga je vele malen terugverdienen. Je krijgt een veilige kijk op je organisatie, toetsen en examens en de kwaliteit daarvan. Daar kun je je voordeel direct mee doen. Je wordt door Cito op alle fronten ondersteund, naast advies ook met cursussen, bijvoorbeeld die voor Toetsexpert. Vanuit de audit worden we nog steeds begeleid door Wil Knappers. Daar geven we dit najaar nog een vervolg aan met onafhankelijk onderzoek door Cito, zodat alle seinen voor kwaliteitsborging op het gebied van schoolexaminering op groen staan. Vanuit dit traject, in navolging van wat voor mbo/hbo al geborgd is, zijn wij andere scholen in het vo nu al een stapje voor op het gebied van toetsing. En kunnen we aantonen dat de structuur van examinering, herkansingen en analyses van toetsresultaten goed geregeld is. Dit kwam uit de audit. Die punten deden eerst pijn, maar nadat we daar hard aan gewerkt hebben, zijn we er nu hartstikke trots. Nadat we achter liepen, zijn we binnen een jaar voorop gaan lopen. We kunnen weer vooruit!”

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email